s

born in berlin

kimono shuijiao uni m023

€340.00

kimono shuijiao uni m023
kimono shuijiao uni m023
kimono shuijiao uni m023
kimono shuijiao uni m023
kimono shuijiao uni m023
kimono shuijiao uni m023
kimono shuijiao uni m023
kimono shuijiao uni m023
kimono shuijiao uni m023
kimono shuijiao uni m023
kimono shuijiao uni m023
kimono shuijiao uni m023

born in berlin

kimono shuijiao uni m023

€340.00

100% cotton

wash 30°